Lista aktualności Lista aktualności

Odbudowa zbiorników retencyjnych

W leśnictwie Perna trwają prace budowlane związane z projektem „Odbudowa zbiorników retencyjnych w Nadleśnictwie Kutno”.
Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Modernizacja obejmuje dwa stawy ziemne o powierzchni lustra wody ok. 2,8ha oraz 1,0ha w obrębie Wołodrza gm. Nowe Ostrowy.
Celem projektu jest wzrost liczebności populacji gatunków chronionych i rzadkich oraz zachowanie siedlisk i poprawa stanu warunków przyrodniczych w Nadleśnictwie Kutno.
Wartość współfinansowana z Funduszy Europejskich wynosi 676 507,61zł.
Termin zakończenia prac zaplanowano na 30 września 2018 roku.