Wydawca treści Wydawca treści

Nadzor nad lasami niepaństwowymi

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadleśnictwo Kutno sprawuje nadzór nad gospodarką w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. 

Nadleśnictwu Kutno żadne ze starostw nie powierzyło nadzoru nad lasami niepaństwowymi.


Kontakt w sprawie Lasów Niepaństwowych

Kontakt Lasy Niepaństwowe

Leśnicy oraz pracownik biura (tel. 24 356 73 75) nadleśnictwa przyjmują telefony w sprawie lasów niepaństwowych od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 15.00,

·       Zdzisław Słowiński (gmina : Strzelce, Łanięta) – tel. 696 08 07 08

 

·       Leszek Przybylski (gmina: Kutno, Bedlno, Oporów, Żychlin) – tel. 696 080 709

 

·       Mieczysław Mikołajczyk (gmina: Nowe Ostrowy, Dąbrowice) – tel. 696 080 710

 

·       Wojciech Kujawa (gmina: Krośniewice, Nowe Ostrowy, Łanięta) – tel. 696 080 711

 

·       Wojciech Chodorowski (gmina: miasto Kutno, Krzyżanów) – tel. 696 080 712