Wydawca treści Wydawca treści

Położenie Nadleśncictwa Kutno

Położenie Nadleśnictwa Kutno

Nadleśnictwo Kutno jest jednym z dziewietnastu nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.

Nadleśnictwo Kutno  w swoim zasięgu terytorialnym posiada grunty na terenie województwa łódzkiego w trzech powiatach (powiaty – kutnowski, łęczycki, łowicki), województwa kujawsko – pomorskiego w dwóch powiatach (powiaty - radziejowski, włocławski) i trzydziestu jeden gmin (gminy – Bytoń, Osięciny, Piotrków Kujawski, Topólka, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Kowal, Lubień Kujawski, Lubraniec, Bedlno, Dąbrowice, Krośniewice, Krzyżanów, Kutno, Miasto Kutno, Nowe Ostrowy, Oporów, Strzelce, Łanięta, Żychlin, Bielawy, Domaniewice, Zduny, Łowicz, Daszyna, Góra Św Małgorzaty, Piątek, Witonia, Łęczyca). Dodatkowo w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa znajdują się grunty gminy Radziejów.

 

Województwo

Powiat

Gmina

Pow. gruntów w zarządzie Nadleśnictwa [ha]

 
 

Kujawsko - Pomorskie

Radziejowski

 

 

Bytoń

87,34

 

Osięciny

84,48

 

Piotrków Kujawski - obszar miejski

2,47

 

Piotrków Kujawski - obszar wiejski

533,36

 

Topólka

760,84

 

Włocławski

Boniewo

346,90

 

Brześć Kujawski

86,19

 

Choceń

133,91

 

Chodecz

832,82

 

Kowal

16,69

 

Lubień Kujawski - obszar miejski

4,52

 

Lubień Kujawski - obszar wiejski

512,05

 

Lubraniec

513,25

 

Łódzkie

Kutnowski

Kutno - obszar miejski

21,08

 

Bedlno

45,45

 

Dabrowice

12,37

 

Krośniewice

164,00

 

Krzyżanów

243,25

 

Kutno - obszar wiejski

741,91

 

Łanięta

371,39

 

Nowe Ostrowy

1257,31

 

Oporów

370,43

 

Strzelce

699,78

 

Żychlin

2,89

 

Łęczycki

Daszyna

108,24

 

Góra Świętej M

4,27

 

Łęczyca

176,80

 

Piątek

175,53

 

Witonia

32,15

 

Łowicki

Bielawy

688,79

 

Domaniewice

125,98

 

Łowicz

567,42

 

Zduny

11,16

 

Razem:

9735,02