Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sprzedaż drewna

Sprzedaż drewna

 

Sprzedaż drewna klientom kupującym drewno w celach niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą polegającą na przerobie drewna w 2019r. odbywa się na podstawie cen zatwierdzonych przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Kutno - Cennika wprowadzonego Zarządzeniem nr 19/2019 z dnia 2 lipca 2019r.  na podstawie Zarządzenia nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (ZM.800.19.2018)

Sprzedaż detaliczna realizowana będzie w leśnictwach położonych w obrębie Boniewo w środy w godz. 7.30 -10.00 - wywóz w czwartki w godz. 8.00-13.00 oraz w obrębie Kutno sprzedaż w czwartki w godz.7.30-10.00 - wywóz drewna w piątki w godz. 8.00-13.00

Materiały do pobrania