Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu


jest to dział gospodarki leśnej zajmujący się planowaniem i racjonalnym pobieraniem użytków:
► drewna w granicach nie przekraczających możliwości produkcyjnych lasu,
► surowców i produktów ubocznego użytkowania lasu w sposób zapewniający możliwość ich biologicznego odtwarzania, a także ochrony runa leśnego.


DREWNO


Drewno pozyskiwane jest w:
1. Użytkowaniu rębnym podczas cięć:
• rębnych w drzewostanach projektowanych w Planie Urządzenia Lasu do użytkowania rębnego i z przypisaną wskazówką gospodarczą 'rębnia'
• rębnych w drzewostanach nie projektowanych w Planie Urządzenia Lasu do użytkowania rębnego a wykonywanych z konieczności
• w płazowinach, przestojach itp.
2. Użytkowaniu przedrębnym podczas cięć:
• w młodnikach (CP), w których pozyskiwana jest miąższość
• w trzebieżach selekcyjnych o kierunku pozytywnym
• w trzebieżach selekcyjnych o kierunku negatywnym
Zgodnie z Planem Urządzenia Lasu opracowanym dla Nadleśnictwie Kutno, obowiązującym na lata 2005 - 2014 etat pozyskania drewna wynosi ogółem 385 tys. m3.
W 2014 roku Nadleśnictwo Kutno planuje pozyskać  41 tys. m3:
•    13 tys. m3 surowca tartacznego, który trafi do tartaków, fabryk podłóg i zakładów stolarskich,
•    1 tys. m3 surowca dla zakładów przemysłu sklejkowego z terenu całego kraju,
•    17 tys. m3 surowca dla zakładów przemysłu papierniczo – celulozowego oraz z przeznaczeniem do produkcji opakowań,
•     10 tys. m3 surowca opałowego z przeznaczeniem dla miejscowej ludności
 

RUNO

Wśród runa możemy wyodrębnić trzy grupy użytkowe:
1. Jadalne owoce leśne;
2. Rośliny zielarskie:
3. Grzyby.
Do najważniejszych jadalnych owoców leśnych zaliczyć należy: borówka brusznica, borówka czernica, jeżyny, malina właściwa, poziomka pospolita, żurawina błotna. Produktami jakie można z nich wykonać to susze, mrożonki, przeciery, dżemy, konfitury, soki, zupy, dodatki do mięs, alkohole (wina, likiery, nalewki).
Leśne rośliny zielarskie pozyskiwane są w celach leczniczych. Surowcem zielarskim jest: liść, kwiat, ziele, pączek, owoc, korzeń, kłącze, nasienie, kora. Główną bazę surowcową stanowią następujące gatunki grzybów: pieprznik (kurka), podgrzybki, maślaki, borowiki, gąski, opieńki, piestrzenice.